Integritetspolicy

Inledning

Vår integritetspolicy handlar om hur Tertzia AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi vänder oss till dig som:

Din integritet är viktig och vi är mycket noggranna med att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvariga

Tertzia AB, 55626626-4791, Basteråsvägen 23, 511 72 Fritsla ansvarar för personuppgifter som lämnas och hanteras på www.tertzia.com eller på www.order.tertzia.com.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, såsom namn, e-post, adress, telefonnummer, IP-adress, person-/organisationsnummer.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Tertzia AB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med att du besöker www.tertzia.com eller www.order.tertzia.com, anmäler dig till ett nyhetsbrev eller på något sätt deltar i en aktivitet som Tertzia AB anordnar.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Förbättra vår hemsida.
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.
 • Skicka offerter och orderbekräftelser.
 • Kunna erbjuda bästa möjliga service vid återkommande kontakt.
 • Besvara frågor.
 • Återkoppla till dig.
 • Skicka nyhetsbrev och erbjudanden i de fall du godkänt det och/eller registrerat dig för det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter endast så länge som krävs för det syfte du lämnat dem eller vi insamlat dem (till exempel. den tid vi behöver för att svara på frågor eller lösa problem).
Vi kan därför komma att spara personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter att du senast kommunicerat med oss. När personuppgifter vi samlat in inte längre behövs för dessa syften förstör vi dem eller raderar dem på ett säkert sätt. Istället för att förstöra eller radera personuppgifter kan vi komma att anonymisera dem så att de inte kan sammanlänkas med eller spåras till dig. I vissa fall kan vi vara rättsligt skyldiga att spara viss dokumentation under en specificerad tidsperiod.

Lagringstid:

 • När du köper av Tertzia AB sparar vi dina personuppgifter efter en order i upp till sju år, vilket vi enligt bokföringslagen är skyldiga till.
 • När du registrerat dig för nyhetsbrev kan du när du vill avregistrera dig från dessa och då raderas dina personuppgifter.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, minstäkt bedrägeri, situation som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lager kräver så.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och vedertagna riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler för dataskydd och att våra medarbetare enbart har tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • att få en kopia på dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka grunder dessa personuppgifter behandlas
 • att korrigera felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter)
 • att under begränsade omständigheter radera dina personuppgifter om de inte längre behövs för det syfte för vilket de insamlades eller behandlades
 • att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:
  • personuppgifternas korrekthet bestrids
  • behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas
  • vi inte längre behöver personuppgifterna för de syften för vilka de insamlades, men de krävs för upprättande, utövande eller försvar av juridiska krav
  • du motsätter dig behandling som berättigas utifrån ett legitimt intresse
 • att motsätta dig beslut som endast grundas på automatisk behandling, inklusive profilering
 • att få en fysisk kopia av dina personuppgifter, eller få en kopia överförd till tredjepartskontroller där så är tekniskt möjligt och detta inte medför orimliga kostnader

Om du vill lämna in ett klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra detta i formuläret på vår hemsida under ”Kontakta oss”.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.
Du kan när som helst och utan kostnad återkalla ditt medgivande att motta nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna i ett marknadsföringsmeddelande.

Kontaktuppgifter

Tertzia AB är (org.nr. 55626626-4791) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom begäran till:

Tertzia AB
Basteråsvägen 23
511 72 Fritsla
Eller
E-post: contact@tertzia.com

I din begäran önskar vi att du uppger namn, adress, e-post och eventuellt telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Uppdateringar av informationstexten

Detta dokument uppdaterades senast 24 maj, 2018 och kan komma att uppdateras.