Miljö

Vårt miljöarbete

Tertzia arbetar internationellt. Det är utgångspunkten i vårt miljöarbete och vår ambition vad gäller hållbarhet. Vår internationella närvaro ger oss fantastiska möjligheter att påverka utvecklingen av miljöarbetet i andra länder. Det är en möjlighet som vi verkligen har tagit vara på, inte minst när det gäller vårt arbete i de Baltiska länderna. Tertzia AB Gruppen är certifierade enligt ISO 14001 och FSC® certifikat. Vår huvudproduktion såväl som våra underleverantörer är idag klassade som de mest miljövänliga anläggningarna i Baltikum, vilket vi är mycket stolta över. Offsetproduktion sker nu med plåtframställning som är helt kemikaliefri, fuktsystemen är helt fria från alkohol, färgerna har vegetabilisk bas och återvinning sker på ett fullgott miljövänligt sätt. Vidare använder Tertzia AB endast el ifrån förnybara energikällor och samtliga nya fordon som köps in till gruppen är miljöklassade.

För att göra det enkelt att förstå har vi sammanfattat våra tankar kring miljö och hållbarhet i en miljöstrategi:

  • Oavsett vilket land vi verkar i så skall vi agera på ett sätt som innebär att vi minst klarar men helst överträffar de miljökrav som gäller i respektive land.
  • Vi har sedan början av vår internationalisering genomfört miljöarbetet i den takt och den prioriteringsordning som gör att effekten av fattade beslut blir största möjliga på kortast tid.
  • Med hjälp av ordervolymer från Skandinavien och Tyskland vill vi skapa förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt miljöarbete, som ligger i framkant i varje respektive land.