PACK & DISTRIBUTION

Har vår kund ett problem så löser vi det. Finns det ett behov så fyller vi det. Vi packar och lagerhåller åt våra kunder och kan med lätthet individanpassa leveranser till olika enheter. Vår webshop gör det dessutom enkelt att komplettera och beställa nytt.

 

Butikspack

  • Individuella paket till kedjor med upp emot 500 enheter.
  • Pack- och distributionsenheter både i Sverige och Litauen.
  • Vi når 13 länder med övernatten-leveranser. 

Lager

  • Vi lagerhåller inte bara tryckt material för våra kunder, utan även exempelvis promotionmaterial, display o dyl. 
  • Vi erbjuder lager både i Sverige och på ett antal andra platser i Europa. Det som styr är ditt behov.

Webshop

  • Här kan du som kund gå in och göra hela beställningar eller komplettera vad du behöver ifrån lagerhållet material.
  • Här kan du givetvis även hantera övrigt material som lagerhålls, som promotionmaterial, display o dyl.